REJESTRACJA
Szpital Nowy Sącz: 18 443 88 77
Gabinety Sofimed: 782 272 782
Aktualności

Marzec 2024

We współpracy z ośrodkiem chirurgii wątroby w Kaohsiung na Tajwanie, szpitalem uniwersyteckim Chang Gung, (pozycja Uniwersytetu Chang Gung 601-700 w Rankingu Szanghajskim) będącym jednym z czterech szpitali w Azji z certyfikatem szkoleniowym w chirurgii wątroby wydawanym przez Instytut Henriego Bismutha zespół naukowców tajwańskich wraz z profesorem Andrzejem Komorowskim opublikował w prestiżowym czasopiśmie HPB (Impact Factor 2,9) podsumowanie wieloletnich doświadczeń w programie przeszczepów wątroby od żywych dawców.

Praca opisuje techniczne problemy operacyjne w wyselekcjonowanej grupie najtrudniejszych 55 pacjentów spośród 1269 chorych, u których przeszczepiono wątrobę od żywego dawcy w szpitalu w Kaohsiung.

Pełny tekst pracy dostępny jest poniżej:

https://www.hpbonline.org/article/S1365-182X(24)01229-2/fulltext

 

W Oddziale Chirurgii Onkologicznej Szpitala im.Jędrzeja Śniadeckiego zespół profesora Andrzeja Komorowskiego przeprowadził skuteczenie kolejne 10 resekcji wątroby, w tym dwie laparoskopowo. Rozpoczynanie programu zaawansowanych zabiegów operacyjnych, jakimi są resekcje wątroby wiąże się zawsze z maksymalnie zwiększoną czujnością diagnotysczną i terapeutyczną. Nowy zespół musi zapoznać się z nowymi technikami i zopieką okołooperacyjną. Oddział Chirurgii Onkologicznej zdał egzamin celująco: brak reoperacji, wypisy do domu w czasie od 2 do 7 dni po zabiegu, brak powikłań pooperacyjnych! Oby tak dalej!

W najbliższych tygodniach Oddział Cirurgii Onkologicnzje kontynuuje program zaawansowanej chirurgi wątroby. Planowna są zabiegu kombinowanej resekcji i ablacji zmian przerzutowych.

 

wykład na temat resekcji mięsaków zaotrzewnowych
 

W dniu 12 marca w krakowskim oddziale Polskiej Akademii Nauk odbył się wykład profesora Andrzeja Komorowskiego pod tytułem: "„Wzajemne wpływy chirurgii włoskiej i polskiej na przełomie XIX i XX wieku.” Gratulujemy!

wykład na temat resekcji mięsaków zaotrzewnowych
 

Lipiec 2023

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 3 lipca 2023 prof. Komorowski objął funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Nowym Sączu.

Szpital Specjalistyczny im.Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jest instytucją Wojewodztwa Małopolskiego i jednocześnie jednym z najważniejszych ośrodków medycznych tej części Polski. W dziedzinie onkologii szpital dysponuje pełną diagnostyką i leczeniem szerokiego wachlarza schorzeń. Oddział Chirurgii Onkologicznej ma możliwości wykonywania zaawansowanych zabiegów laparoskopowych, techniki węzła wartowniczego, resekcji żołądak i wątroby, zabiegów rekonstrukcji piersi oraz wielu innych. Prof.Komorowski konsultuje w Poradni Chirurgii Onkologicznej Szpitala w poniedziałki i piątki.

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem konferencji prasowej z udziałem
prof.Andrzeja Komorowskiego - nowego Ordynatora Oddziału Chirurgii Onkologicznej.

wykład na temat resekcji mięsaków zaotrzewnowych
zdjęcie źródło: RDN

Czerwiec 2023

W dniach 12-13 czerwca Uniwersytet Rzeszowski zorganizował konferencję poświęconą medycynie i chirurgii pola walki.

Zespół Zakładu Chirurgii UR pod kierownictwem prof.Komorowskiego miał oczywiście znaczący udział w konferencji zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Oprócz wykładów prof.Komorowskiego, dra Potapova i dra Aksędowskiego mogliśmy usłyszeć także prezentacje stale z zespołem rzeszowskim współpracujących chirurgów i onkologów z Narodowego Instytutu Raka w Kijowie.

Wśród wielu zaproszonych gości nie zabrakło pana ministra zdrowia dra Adama Niedzielskiego. Na zdjęciu z byłym zespołem Kliniki KSW2 w Rzeszowie: dr Krzysztof Korneta, prof. Komorowski, dr Antoni Bazielich, minister dr Adam Niedzielski, dyrektor Barbara Rogowska.

wykład na temat resekcji mięsaków zaotrzewnowych
Na zdjęciu: dr Krzysztof Korneta, prof. Komorowski, dr Antoni Bazielich,
minister dr Adam Niedzielski, dyrektor Barbara Rogowska.
wykład na temat resekcji mięsaków zaotrzewnowych
 

W dniach 6-9 czerwca w Lyonie odbył się największy europejski kongres chirurgów wątroby, trzustki i dróg żółciowych (E-AHPBA).

Podczas trzech dni intensywnych obrad uczestnicy mogli poznać najnowsze światowe trendy w chirurgii i onkologii tej trudnej okolicy anatomicznej. Niezaprzeczalnym atutem spotkania była możliwość osobistego spotkania i porozmawiania ze sławami światowej chirurgii. W tym roku do Lyonu przybyli między innymi Henri Bismuth z Paryża, Pierre Alain Clavien z Zurychu,  Jean Nicholas Vauthey z Teksasu.

Kolejne spotkania za rok w Kapsztadzie oraz za dwa lata w Dublinie. Tymczasem zaczynamy wprowadzać do praktyki operacyjnej nowości z Lyonu - dla dobra i na rzecz naszych pacjentów.

wykład na temat resekcji mięsaków zaotrzewnowych
 
wykład na temat resekcji mięsaków zaotrzewnowych
 

Maj 2023

W ramach programu wymiany akademickiej ERASMUS+ prof. Andrzej Komorowski prowadził przez tydzień zajęcia z chirurgii ze studentami IV roku wydziału lekarskiego Uniwersytetu w Vic Prof. Komorowski był pierwszym wykładowcą zagranicznym na tym młodym uniwersytecie w środkowej Katalonii.

Poniżej link do wywiadu z prof. Komorowskim w języku katalońskim.
prof. Jose Manuel Asencio z Uniwersytetu Compultense w Madrycie.
 

Luty 2023

W dniach 15-17 lutego na zaproszenie prof.Komorowskiego przebywał w Rzeszowie prof. Jose Manuel Asencio z Uniwersytetu Compultense w Madrycie.
Profesor Asencio jest uznaną sławą w chirurgii jamy brzusznej, zwłaszcza w dziedzinie rozległych resekcji mięsaków zaotrzewnowych. Wykład na ten temat odbył się 16 lutego w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Po wykładzie chirurdzy z Rzeszowa i Mielca oraz studenci wydziału lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego mieli okazję porozmawiać z profesorem Asencio o wyzwaniach współczesnej chirurgii.

prof. Jose Manuel Asencio z Uniwersytetu Compultense w Madrycie.
wykład na temat resekcji mięsaków zaotrzewnowych

Oddział Chirurgii w Mielcu w ramach systematycznego  poszerzania swojej oferty chirurgicznej wykonał pierwsze zabiegi z wykorzystaniem znakowania zielenią indocjaninową.

Ta zdobywająca szybko zwolenników na całym świecie technika, pozwala na lepsze zobrazowanie operowanych struktur a w bardziej zaawansowanych zabiegach umożliwia nawet ukierunkowanie działania chirurga.

Stąd też jej inna nazwa: chirurgia sterowana obrazem (Image Guided Surgery).
49 zjazd najstarszego międzynarodowego towrzystwa chirurgicznego
 

Wrzesień 2022

W piątek 23 września odbędzie się w Krakowie konferencja "Sympozjum onkologiczne o skórze".

Prof.Komorowski wygłosi podczas konferencji wykład pod tytułem "Jak diagnozować podejrzaną zmianę skórną?". Udział w konferencji dla zarejestrowanych lekarzy jest bezpłatny.  Zapraszamy do udziału!

 

W Wydawnictwie Medycyna Praktyczna ukazało się właśnie trzecie wydanie podręcznika "Podstawy Chirurgii" por redakcją prof. Jacka Szmidta i prof.Jarosława Kużdżała zalecanego  dla lekarzy, którzy realizują kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii ogólnej i moduł podstawowy z chirurgii oraz przygotowują się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii ogólnej w roku 2022. 

Prof.Andrzej Komorowski jest współautorem rozdziałów "Podstawy techniki operacyjnej", "Nowotwory tkanek miękkich" oraz "Chirurgia jelita grubego".

Życzymy miłej lektury i skutecznych przygotowań do egzaminów!

49 zjazd najstarszego międzynarodowego towrzystwa chirurgicznego
 

Sierpień 2022

W dniach 15-18 sierpnia 2022 w Wiedniu, odbył się 49 zjazd najstarszego międzynarodowego towrzystwa chirurgicznego - International Society of Surgery ISS-SIC. Przez 4 dni konferencji niemal 900 chirurgów z całego świata wzięło udział w 103 sesjach naukowych.

Zakład Chirurgii Uniwersytetu Rzeszowskiego reprezentowali dr Sławomir Bednarz oraz prof. Andrzej Komorowski. Dr Bednarz w wystąpieniu ustnym pod tytułem : "Impact of COVID pandemic on home parenteral nutrition." zaprezentował wyniki badań na temat wpływu pandemii COVID na leczenie żywieniowe. Prof. Komorowski w sesji filmów chirurgicznych zaprezentował z kolei technikę peritonektomii i resekcji przepony w przypadkach zaawansowanego raka jajnika. Zespół rzeszowski w sesji plakatowej zaprezentował także pracę pod tytułem "Risk of postoperative death after emergency surgery in COVID positive patients." przygotowaną przez dra Rusłana Zavatskyiego.

49 zjazd najstarszego międzynarodowego towrzystwa chirurgicznego
49 zjazd najstarszego międzynarodowego towrzystwa chirurgicznego

Czerwiec 2022

Od dnia 1.06.2022 profesor Komorowski objął stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu

Szpital w MIelcu jest największym w Polsce szpitalem specjalistycznym w mieście nie będącym stolicą województwa. Plany rozwoju mieleckiej chirurgii są imponujące. Życzymy powodzenia!

Rozpoczęcie pracy w szpitalu w Mielcu przez prof.Komorowskiego spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami z konferencji

Kwiecień 2022

Debaty Onkologiczne - prof. Andrzej Komorowski W dniach 8-9 kwietnia 2022 odbyły się kolejne już, X Debaty Onkologiczne. Tym razem spotkanie miało charakter wirtualny, ale mamy nadzieję, że podczas kolejnego będzie już możliwy bezpośredni kontakt z wykładowcami. Podczas X Debat prof.Komorowski wygłosił wykład na temat tropienia nieuczciwości w publikacjach naukowych.

Luty 2022

Zespół chirurgiczny z 2 Szpitala Klinicznego w Rzeszowie po raz kolejny miał okazję pomóc amerykańskim wojskom sojuszniczym stacjonującym pod Rzeszowem. Operacje tego rodzaju to oczywiście nasza codzienność, ale zawsze miło być docenionym.

 

Klinicyści z zespołu chirurgicznego pod kierunkiem prof.Komorowskiego uzyskali kwalifikacje swoich prac na największe wydarzenie chirurgiczne na świecie.

Podczas zjazdu International Society of Surgery w sierpniu 2022 w Wiedniu zaprezentują prace na temat wpływu pandemii COVID na leczenie żywieniowe pacjentów chirurgicznych, specyfikę ostrej chirurgii jamy brzusznej u chorych zkażonych COVID oraz nowatorską technikę operacji rozsiewu raka jajnika do otrzewnej. Będziemy relacjonować na bieżąco!

 

W dniach 11-12 lutego w Krakowie odbędzie się kolejne, 10. Zimowe Forum Onkologiczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym ciekawym wydarzeniu naukowym i zachęcamy do wysłuchania wykładu profesora Komorowskiego.

Październik 2021

Na zaproszenie JM Prorektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, profesora Artura Mazura, profesor Andrzej Komorowski wygłosił uroczysty wykład pod tytułem "Czym jet jakość w chirurgii?" inaugurujący rok akademicki 2021/2022 na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Wrzesień 2021

Klinika Chirurgii Ogólnej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr2 w Rzeszowie intensywnie rozpoczęła program ablacji guzów wątroby. Pierwszych pięciu pacjentów zakwalifikowanych do tej nowoczesnej procedury realizowanej techniką mikrofalową przeszło zabiegi bez powikłań. Liczba zabiegów ablacji mikrofalowej będzie w najbliższym czasie rosła, zwłaszcza że w ostatnim roku, ze względu na obostrzenia pandemiczne, wielu chorych musiało oczekiwać na te zabiegi zdecydowanie zbyt długo.

Więcej informacji o kwalifikacji do zabiegów ablacji wątroby można znaleźć na stronie oraz w podręczniku autorstwa Andrzeja Komorowskiego.

KSW nr 2 w Rzeszowie jest obecnie jednym z nielicznych ośrodków w południowej Polsce dysponującym i kwalifikującym chorych do zabiegów ablacji mikrofalowej.

Marzec 2021

Ukazał się kolejny numer czasopisma "Państwo i Społeczeństo. Medycyna i Zdrowie Publiczne" pod redakcją Andrzej Komorowskiego. Cały numer jest dostępny zarówno w wersji tradycyjnej jak i internetowej oraz w formacie pdf. Zachęcamy do lektury.

Luty 2021

Gdański Uniwersytet Medyczny Nakładem wydawnictwa PZWL ukazała się monografia Metastatic Disease in the Liver (Choroby przerzutowe wątroby) pod redakcją profesora Komorowskiego.
Do pracy nad podręcznikiem udało się zaprosić światowej sławy specjalistów leczenia wątroby z trzech kontynentów!

Link do publikacji

Styczeń 2021

Od 7 stycznia 2021 r. prof. Andrzej Komorowski objął stanowisko konsultanta do spraw onkologii Kliniki Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala nr 2 w Rzeszowie. Konsultacje pacjentów odbywają się w poradni Szpitala nr 2 przy ulicy Lwowskiej. Również w tym szpitalu są prowadzone przez prof. Komorowskiego wszystkie zajęcia klinicze ze studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Listopad 2020

Gdański Uniwersytet Medyczny W dniu 2.11.2020 prof.Andrzej Komorowski objął Kierownictwo Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 1.Szpitala Klinicznego im.F.Chopina w Rzeszowie.
W Klinice wykonywane są zabiegi z chirurgii ogólnej oraz szeroki wachlarz operacji nowotworów w tym resekcje żołądka, wątroby i jelita grubego. 
Prof.Komorowski rozpoczął jednocześnie prowadzenie wykładów i ćwiczeń dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Luty 2020

W dniach 28 i 29 lutego odbył się we Wrocławiu zaawansowany kurs chirurgii dla ginekologów onkologicznych. Podczas kursu organizowanego przez Europejskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej wykład o chirurgii wątroby i górnego piętra jamy brzusznej wygłosił prof. Komorowski.
Podczas drugiego dnia kursu prowadził z kolei zajęcia praktyczne na preparatach anatomicznych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Z dniem 11 lutego 2020 prof. Andrzej Komorowski objął funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma Państwo i Społeczeństwo - Medycyna i Zdrowie Publiczne.

Dynamicznie rozwijające się czasopismo Krakowskiej Akademii im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego uzyskało pozytywną ocenę ICI Journals Master List 2018, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości
72,19 pkt. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Luty 2020

Gdański Uniwersytet Medyczny Na zaproszenie Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dniach 12 i 13 lutego 2020, prof. Komorowski wygłosił w Gdańsku wykłady pt:"Healthcare differences between various developped countries in training, surgery and oncology" oraz "Specyfika problemów leczenia onkologicznego w Polsce".

 

Styczeń 2020

Podczas Zimowego Forum Onkologicznego w Zakopanem prof. Komorowski wygłosił wykład pt: "Kiedy stosować ablację przerzutów do wątroby?" Podczas wykładu wykorzystano doświadczenia z ośrodków, w których prof.Komorowski wykonuje zabiegi ablacji mikrofalowej zlokalizowanych w Krakowie i Miechowie.
Ablacja, a zwłaszcza ablacja MWA jest bardzo ważnym i nowoczesnym uzupełnieniem innych technik leczenia guzów wątroby.

Październik 2019

W dniach 29.09-1.10.2019 odbył się w Chiclana de la Frontera i Caceres w Hiszpanii, dziesiąty już kurs pod nazwą Polsko-Hiszpańskie Dni Laparoskopii Onkologicznej.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, ośmioro uczestników miało okazję doskonalić swoje umiejętności pod okiem ekspertów z Hiszpanii, Ukrainy i Polski. Dyrektorem naukowym kursu był po raz dziesiąty profesor Andrzej Komorowski. W ciągu ostatnich 5 lat, w kursie wzięło udział ponad 70 chirurgów, ginekologów i urologów z Polski, Hiszpanii, Ukrainy i Chile.

Polsko-Hiszpańskie Dni Laparoskopii Onkologicznej 2019

Wrzesień 2019

We wrześniu 2019 prof.Komorowski wygłosił na zaproszenie Narodowego Instytutu Raka Ukrainy oraz Ministerstwa Zdrowia Ukrainy dwa wykłady w Kijowie, zatytułowane "Cancer Care in Poland" oraz "Prevention of bleeding in liver resection.

Czerwiec 2019

W ramach corocznej oceny ośrodków transplantacyjnych na Tajwanie przeprowadzanych przez tajwańskie Ministerstwo Zdrowia, profesor Komorowski został poproszony przez zespół z Kaohsiung o nagranie wywiadu na temat swojego fellowship na Tajwanie w języku angielskim.

Maj 2019

Od maja 2019 profesor Komorowski konsultuje i operuje pacjentów w szpitalu św.Anny w Miechowie oraz w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

Z przyjemnością informujemy, że profesor Komorowski objął funkcję Pełnomocnika Dziekana KA AFM do spraw praktyk. Gratulujemy!

Wrzesień 2018

W wrześniu 2018 prof.Komorowski przebywał w szpitalu San Giuseppe Moscati
w Avellino pod Neapolem oraz w Klinice Gemelli w Rzymie na kursie doskonalącym
w chirurgii odbytnicy. W szpitalu w Avellino opracowano niedawno najnowszy typ staplera służacego do wykonywania zespolenia jelita grubego po operacjach odbytnicy.
Klinika Gemelli jest natomiast jednym z wiodących europejskich ośrodków chirurgii laparoskopowej oraz techniki TaTME.

 

Wrzesień 2018

W dniach 4-7 września w Genewie odbył się największy, odbywający się co dwa lata, światowy zjazd chirurgów wątroby i dróg żółciowych IHPBA. Podczas 3 dni intensywnych obrad niemal 3000 chirurgów z 96 krajów wymieniało się najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie.

Wzruszającym momentem była możliwość spotkania i rozmowy z legendą światowej chirurgii 80-letnim profesorem Johnem Cameronem, autorem jednego z najbardziej poczytnych podręczników chirurgii ogólnej.

Profesor John Cameron
 

W spotkaniu uczestniczyli również koledzy z zespołu Fellows z Tajwanu, prowadzący obecnie oddziały chirurgii wątroby w Indiach, Rosji, Chinach i na Filipinach.
Gościem kongresu był także nauczyciel i były przełożony prof.Komorowskiego,
prof. Chao-Long Chen.

Prof.Komorowskiego, Prof. Chao-Long Chen

Lipiec 2018

Na zaproszenie Brytyjskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, profesor Komorowski wygłosił 4 lipca 2018 w Londynie wykład pod tytułem "Liver mobilisation, diaphragm resection and liver" dotyczący resekcji przepony i wątroby.
Wykład zaprezentowany podczas warsztatów wideo w London College Hospital
był okazją do pokazania angielskim chirurgom technik operacyjnych stosowanych
w ośrodku krakowskim. Oprócz profesora Komorowskiego, wśród wykładowców znaleźli się eksperci z Londynu, Nowego Jorku, Pragi i Madrytu.

 

Maj 2018

Z dniem 1.05.2018 Profesor Andrzej Komorowski został powołany na stanowisko
p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału Krakowskiego Centrum Onkologii Instytutu
im.Marii Skłodowskiej-Curie do spraw Nauk.

Marzec 2018

Nakładem Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich ukazał się podręcznik chirurgii laparoskopowej autorstwa profesora Komorowskiego.

Książka w nowatorski sposób przekazuje podstawowe zasady w szkoleniu laparoskopowym oraz wprowadza w arkana ergonomii tej techniki operacyjnej.
Jednym z najważniejszych elementów monografii jest zwrócenie uwagi czytelników - chirurgów na szeroko pojęte bezpieczeństwo pacjentów operowanych.

IVth Congress Bases of the Modern HPB Surgery w Caceres

Styczeń 2018

W oparciu o pozytywną opinię Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im.Marii Skłodowskiej-Curie,z dniem 18 stycznia 2018 dr hab.n.med. Andrzej Komorowski został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Październik 2017

Podczas konferencji IVth Congress Bases of the Modern HPB Surgery w Caceres
w Hiszpanii, dr hab. Andrzej Komorowski wygłosił wykład "Evidencia contemporanea
en cirugia " oraz poprowadził warsztaty z urazów wątroby.

IVth Congress Bases of the Modern HPB Surgery w Caceres
 
Podobnie jak w roku 2016, na zaproszenie profesora Sung Hoon Noha Andrzej Komorowski przebywał w szpitalu Yonsei w Seulu doskonaląc technikę resekcji żołądka i wątroby.
 
Szpital Yonsei w Seulu

Lipiec 2017 - rekomendacja ETCHO ESSO dla Polsko Hiszpańskich
Dni Laparoskopii Onkologicznej.

Po raz kolejny Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ESSO
uznało Polsko-Hiszpańskie Dni Laparoskopii Onkologicznej organizowane przed
dr. Komorowskiego w Caceres w Hiszpanii, za kurs wskazany dla wszystkich chirurgów zajmujących się problematyką laparoskopii.
Dzięki tej rekomendacji już po raz drugi kurs znalazł się w elitarnym gronie szkoleń z najwyższej półki europejskiej.

Czerwiec 2017 - Kongres Chirurgii Wątroby i Dróg Żółciowych APHPBA
w Yokohamie

W dniach 7-10 czerwca 2017 roku dr hab.n.med. Andrzej Komorowski wziął
udział w największym kongresie chirurgii wątroby i dróg żółciowych regionu
Azji i Pacyfiku APHPBA w Yokohamie
.

Podczas konferencji dr Komorowski wygłosił trzy wykłady w języku angielskim
dotyczące chirurgii doświadczalnej oraz chirurgii przerzutów do wątroby.
Kongres był okazją do rozmów ze światowej klasy ekspertami nie tylko z Azji,
ale też z Europu i Ameryk.

Na zdjęciu dr Komorowski z profesorem Kenem Takasaki, autorem przełomowego podręcznika chirurgii wątroby.

Marzec 2017 - Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Krakowie.

Od dnia 1 marca 2017 roku dr hab.n.med.Andrzej Komorowski objął funkcję
Zastępcy Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Krakowie.

Listopad 2016 - pobyt w Yonsei Cancer Center w Seulu

Na zaproszenie profesora Noh, dyrektora Yonsei Cancer Center w Seulu
dr Komorowski przebywał przez dwa tygodnie listopada w Korei Południowej na szkoleniu z chirurgii wątroby i przewodu pokarmowego.

Ośrodek Seulski dysponuje jednym z największych na świecie doświadczeń w dziedzinie chirurgii raka żołądka. Ma także znaczące osiągnięcie w chirurgii robotowej i laparoskopowej.
Oprócz standartowych zabiegów wykonywanych na najwyższym światowym poziomie, w Yonsei można zobaczyć wiele nowinek technicznych jak n.p. laparoskopię trójwymiarową czy najnowszy model robota DaVinci pozwalający na operacje robotowe przez jedno nacięcie w powłokach (tzw. Robotic SILS).

Pobyt w Yonsei Cancer Center w Seulu

Październik 2016 - Czwarte Polsko-Hiszpańskie Dni Laparoskopii Onkologicznej w Caceres.

Już po raz czwarty na zaproszenie dra Komorowskiego, grupa polskich i hiszpańskich chirurgów szkoliła się w Centrum Chirurgii Laparoskopowej w Caceres w doświadczalnej chirurgii laparoskopowej. Wśród prowadzących kurs znaleźli się oprócz dra Komorowskiego ordynatorzy szpitali z Jerez de la Frontera - Jorge Moran Rodriguez i z Sanlucar de Barrameda - Jose Ramon Martin Hidalgo.

Czwarte Polsko-Hiszpańskie Dni Laparoskopii Onkologicznej w Caceres.

22.06.2016 - nadanie stopnia naukowego Doktora Habilitowanego

W dniu 22 czerwca 2016 r. Rada Naukowa Centrum Onkologii - Instytutu
im.Marii Skłodowskiej-Curie na podstawie pracy"Techniki minimalnie inwazyjne
w chirurgii jelita grubego i wątroby w warunkach doświadczalnych, klinicznych
i szkoleniowych
"
nadała dr. Andrzejowi Komorowskiemu stopień naukowy Doktora Habilitowanego.
Rozprawa naukowa habilitanta jest dostępna na stronach: Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Centrum Onkologii w Warszawie.

Doktor Andrzej Komorowski w trakcie debaty nt. leczenia notoworów w Małopolsce/Krakowie

1.06.2016 - debata

1 czerwca b.r. dr Andrzej Komorowski wziął udział w debacie podczas konferencji "Profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów w województwie małopolskim".

W sali plenarnej sejmiku województwa małopolskiego dr Komorowski wygłosił wykład p.t. "Nowoczesne techniki w leczeniu chorych na nowotwory jelita grubego". W wykładzie poruszona została tematyka zabiegów laparoskopowych, robotowych oraz technik eksperymentalnych (NOTES, SILS) w kontekście medycyny opartej na dowodach naukowych. Istotnym elementem dyskusji były koszty związane z wprowadzaniem nowych technik oraz ich odległe wyniki onkologiczne i wpływ na jakość życia chorych.

Doktor Andrzej Komorowski w trakcie debaty nt. leczenia notoworów w Małopolsce/Krakowie

Wykład 2 kwietnia 2016 - wstęp wolny.

W sobotę 2 kwietnia 2016 r. dr Komorowski wygłosi w Katowicach podczas konferencji „Praktyczne aspekty diagnostyki, leczenia operacyjnego i uzupełniającego nowotworów ginekologicznych" wykład p.t.
"Jak uczynić trudne zabiegi łatwiejszymi? - unikanie powikłań okołooperacyjnych".

Wykłady odbywają się w Hotelu Best Western Premier,
Katowice ul. Bytkowska 1a.

Wstęp na wykłady jest bezpłatny dla zainteresowanych lekarzy.

VIII Kursu Laparoskopii Jelita Grubego - Caceres Hiszpania

Podczas VIII Kursu Laparoskopii Jelita Grubego w Ośrodku Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej w Caceres w Hiszpanii, dr Andrzej Komorowski wygłosił w języku hiszpańskim wykład na zaproszenie zatytułowany: " Medicina Basada en Evidencias en laparoscopia colorectal" (Medycyna oparta na dowodach naukowych w laparoskopii jelita grubego).

Wizyta w Narodowym Instytucie Raka w Kijowie.

Na zaproszenie Ministerstwa Zdrowia Ukrainy oraz Narodowego Instytutu Raka w Kijowie, dr Komorowski wygłosił w Kijowie wykład pod tytułem "Failure Mode and Effect Analysis in surgery. A novel approach to laparoscopy training" dotyczący nowoczesnych technologii szkolenia chirurgów w zabiegach laparoskopowych.

Instytut Raka W Kijowie wizyta Doktoroa Komorowskiego

2.09.2015r. - Polsko-Hiszpańskie dni laparoskopii onkologicznej.

W ośrodku chirurgii doświadczalnej Jesus Usón Minimally Invasive Surgery Centre w Caceres w hiszpańskiej Ekstremadurze odbył się drugi już kurs pod kierownictwem dra Andrzeja Komorowskiego "Polsko-Hiszpańskie dni laparoskopii onkologicznej".

Polsko-Hiszpańskie dni laparoskopii onkologicznej - dra Andrzej Komorowski

W czasie dwudniowego kursu chirurdzy, urolodzy i ginekolodzy ze szpitali południowej Polski wykonali kilkanaście operacji laparoskopowych na znieczulonych świniach oraz doskonalili swoje umiejętności techniczne na symulatorach.
W przerwach między operacjami i ćwiczeniami uczestnicy słuchali wykładów dotyczących współczesnych technik laparoskopowych oraz możliwości ich zastosowania we współczesnej praktyce lekarskiej.

22.06.2015r. - Szkolenie w Instytucie Europejskim w Mediolanie 2015 r.

Na wiosnę tego roku miałem przyjemność przez tydzień szkolić się w zaawansowanych technikach chirurgii miednicy mniejszej w Europejskim Instytucie Onkologii w Mediolanie.
Jednym z ciekawszych elementów szkolenia był trening w chirurgii robotowej na robocie chirurgicznym Da Vinci.
Dostępność chirurgii robotowej w Polsce jest na razie niewielka ale duża część technik (np. zespoleń jelitowych i preparowania tkanek) jest łudząco podobna do technik stosowanych w zaawansowanej laparoskopii.

Szkolenie w Instytucie Europejskim w Mediolanie

Pobyt w Mediolanie był też okazją do odświeżenia znajomości z kolegami z Mediolanu, z którymi miałem przyjemność pracować podczas stypendiów w Pawii i Sienie. Współpraca z ośrodkiem włoskim to nie tylko okazja do szkolenia ale też do podtrzymania współpracy naukowej, która zaowocowała już kilkoma wysoko cytowanymi publikacjami.
Pobyt w stolicy Lombardii nie był dla mnie pierwszym kontaktem z chirurgią robotową. Pierwszy raz miałem okazję obserwować operacje robotem podczas stażu w USA. Natomiast z kolegami z Wielkiej Brytanii i Indii opublikowaliśmy wysoko cytowane opracowanie na temat użyteczności robota w chirurgii głowy i szyi.


   

projekt: Agencja Lemar