REJESTRACJA
Szpital Nowy Sącz: 18 443 88 77
Gabinety Sofimed: 782 272 782

Leczenie raka żołądka

Pomimo, że w Polsce obserwuje się systematyczny spadek częstości zachorowania na raka żołądka, to nadal znajduje się on w pierwszej dziesiątce najczęstszych nowotworów złośliwych. Podstawą leczenia raka żołądka jest operacja chirurgiczna ale coraz większą rolę w leczeniu odgrywa także leczenie chemiczne (leczenie systemowe popularnie nazywane „chemią”, w tym także leki celowane), oraz w mniejszym stopniu radioterapia.

 
Zawansowanie choroby
Pierwszym i najważniejszym krokiem po uzyskaniu rozpoznania raka żołądka jest
określenie stopnia zaawansowania choroby. Od wyniku badań oceniających
zaawansowanie (tak zwanych „stagingowych”) zależy sposób leczenia i jego kolejność.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że:
  • W rakach bardzo wczesnych można zastosować resekcję endoskopową,
    czyli całą operację przeprowadza się gastroskopem operacyjnym.
  • W przypadkach wczesnych leczenie ogranicza się do wycięcia żołądka.
  • W przypadkach średnio zaawansowanych (objęte chorobą jedynie okoliczne węzły chłonne) coraz częściej rozpoczyna się leczenie od 3 serii chemioterapii, następnie wykonuje się częściowe lub całkowite wycięcie żołądka, a po operacji kontynuuje się 3 serie chemioterapii.
  • W rakach zaawansowanych, u chorych u których stwierdza się przerzuty odległe, podstawą leczenia jest chemioterapia.
  • U chorych z wysoko położonym rakiem połączenia przełykowo-żołądkowego można dodatkowo stosować przedoperacyjną radioterapię.
 
Rozległość i rodzaj operacji
Aktualnie nie u wszystkich chorych z rakiem żołądka jest konieczne usunięcie całego narządu. Dużo ważniejszym bowiem elementem operacji jest prawidłowe wycięcie węzłów chłonnych. Rozległa limfadenektomia (wycięcie węzłów) jest najtrudniejszym i najbardziej pracochłonnym elementem operacji. Szkolenie w tej technice powinno się odbywać w najlepszych ośrodkach leczenia raka żołądka. Profesor Komorowski szkolił się w tej technice podczas pobytów dwóch we Włoszech u profesora Franco Roviello i dwóch pobytów w Korei Południowej u profesora Sung Hoon-Noh.

 
Chemioterapia
Standartem leczenia raka żołądka niemal w każdym stadium zaawansowania jest leczenie chemiczne. Większość chorych kwalifikuje się do tak zwanej chemioterapii okołooperacyjnej: leczenie rozpoczyna się od 3 serii chemioterapii, następnie wykonuje się częściowe lub całkowite wycięcie żołądka z odpowiednio szerokim wycięciem węzłów chłonnych, a po operacji kontynuuje się 3 serie chemioterapii.
 
HIPEC
Technikę chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii stosuje się czasem w leczeniu zaawansowanego raka żołądka.
 
Węzły wartownicze w raku żołądka
Nie ma obecnie standartu postępowania w stosowaniu techniki węzłów wartowniczych w raku żołądka. Podczas pracy w Hiszpanii prof. Komorowski prowadził badania nad zastosowaniem tej techniki- ich wyniki były prezentowane podczas zjazdu International Gastric Cancer Association.

 
Radioterapia
Rzadziej stosowaną techniką leczenia raka żołądka jest radioterapia. Stosuje się ją w leczeniu guzów połączenia żołądkowo-przełykowego oraz w niektórych sytuacjach jako leczenie uzupełniające po wycięciu nowotworu.
 
Leczenie przerzutów
W leczeniu rozsianego raka żołądka podstawową techniką leczenia jest chemioterapia. Niemniej u niektórych chorych z przerzutami do wątroby można rozważyć leczenie chirurgiczne. Więcej na stronie „Przerzuty do wątroby”.
 
Inne guzy żołądka
Dużo rzadziej niż rak występującym nowotworem złośliwym żołądka jest nowotwór o typie GIST. W leczeniu tego nowotworu nie ma potrzeby usuwania całego żołądka ani węzłów chłonnych, wystarczy samo wycięcie guza. Można to wykonać zarówno metodą klasyczną, laparoskopową jak i metodami hybrydowymi łączącymi techniki laparoskopowe i endoskopowe. Jedną z pierwszych operacji tego typu przeprowadził prof.Komorowski w Krakowie.

   

projekt: Agencja Lemar